Atvērt galveno saturu
.

iLearn lietošanas noteikumi


Pirms pārlūkojat šo vietni, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Jūsu nepārtrauktā šīs vietnes izmantošana norāda, ka esat gan izlasījis, gan akceptējis šos noteikumus. Ja neakceptējat šos noteikumus, šo vietni Jums nav ļauts izmantot. Visas šo noteikumu sadaļas attiecas uz vietnes dalībniekiem, reģistrētiem lietotājiem un nereģistrētiem lietotājiem, ja vien tekstā nav skaidri noteikts citādi.

iLearn lietošanas noteikumi

Pirms pārlūkojat šo vietni, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus. Jūsu nepārtrauktā šīs vietnes izmantošana norāda, ka esat gan izlasījis, gan akceptējis šos noteikumus. Ja neakceptējat šos noteikumus, šo vietni Jums nav ļauts izmantot. Visas šo noteikumu sadaļas attiecas uz vietnes dalībniekiem, reģistrētiem lietotājiem un nereģistrētiem lietotājiem, ja vien tekstā nav skaidri noteikts citādi.

1. Ievads

1.1. Šī tīmekļa vietne www.ilearn.lv kopā ar visiem saistītajiem apakšdomēniem un portāliem (kā definēts turpmāk) ir iLearn SIA īpašumā, (turpmāk “iLearn”, “iLearn SIA”, “iLearn Portāls”, “iLearn e-mācību vide”, “mūsu”, “mēs”, “izpildītājs” vai “uzņēmums”). Visas atsauces uz “iLearn”, “iLearn SIA”, “iLearn Portāls”, “iLearn e-mācību platforma”, “mūsu”, “mēs”, “izpildītājs” vai “uzņēmums” attiecīgā gadījumā ietver mūsu darbiniekus, amatpersonas, vadītājus, pārstāvjus, aģentus, akcionārus, filiāles, meitasuzņēmumus, kontrolakciju sabiedrības, saistītās vienības, padomdevējus, apakšuzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus, piegādātājus un sadarbības partnerus.

1.2. Šie noteikumi, ieskaitot jebkuru dokumentu, kas iekļauts šajā atsaucē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar privātuma politiku (kopā — “Noteikumi”), attiecas uz jebkuru personu, kas izmanto Pakalpojumus, piekļuves, atsauces, skatus un/vai lejupielādē jebkuru informāciju vai materiālus, kas ir pieejami tīmekļa vietnē vai jebkurā portālā neatkarīgi no tā (turpmāk tekstā — “lietotājs”, “lietotāji”, “jūs”, “jūsu” vai “pasūtītājs”).

1.3. Piekļūstot un/vai izmantojot iLearn tīmekļa vietni un/vai jebkuru portālu pēc spēkā stāšanās datuma, tiks norādīts, ka jūs esat izlasījis, izprotat, akceptējat un piekrītat, ka jums tie ir saistoši, jūsu individuālajā statusā un jebkuras struktūrvienības vai lietotāja vārdā, kuru Jūs pārstāvat un, kura izmanto iLearn portālu. Turklāt jūs atbalstāt un garantējat, ka jums ir tiesības to darīt un ka jūs esat kompetenta persona (kā noteikts 2013. gada Likuma par personas datu aizsardzību 4. pantā ar grozījumiem).

1.4. Ciktāl to atļauj spēkā esošie tiesību akti, mēs varam mainīt Noteikumus ar paredzamu ietekmi, par to jums paziņojot, un jebkura noteikumu pārskatīšana stāsies spēkā, datumā, kas norādīts paziņojumā, kas publicēts vietnes sadaļā Noteikumi un/vai “www.ilearn.lv” tīmekļa vietnē sadaļā Privātuma politika. Tīmekļa vietnes, portāla (-u) un/vai pakalpojumu nepārtraukta izmantošana tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu grozītajiem vai atjauninātajiem noteikumiem un būs atkarīga no jūsu lietošanas laikā spēkā esošajiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, vienīgais līdzeklis ir šīs tīmekļa vietnes, portālu un/vai pakalpojumu lietošanas pārtraukšana.

2. Terminoloģija

Uz šiem noteikumiem attiecas šāda terminoloģija un definīcijas:

Terminoloģijai un definīcijām, kas tiek lietotas šajā Līgumā ir sekojoši skaidrojumi:

2.1. Platforma – vienotā mākoņpakalpojuma mācību platforma, kas nodrošina e-mācību vidi un e-komercijas pakalpojumu iestādēm un privātskolotājiem (www.lms.ilearn.lv);

2.2. Kurss – Platformas digitālais resurss, kuros skolotāji pievieno, pārvalda un pasniedz studentiem mācību materiālus un aktivitātes. Kursus var izveidot administrators, moderators vai iestādes vadītājs;

2.3. Virtuālā klase – Izpildītāja sadarbības - komunikācijas videokonferenču un mācību rīks, kas ir integrēts platformā kā kursa resurss, kā arī pieejams kā atsevišķs pakalpojums ārpus platformas (www.klase.ilearn.lv);

2.4. Sadarbības partneru pakalpojumi – jebkurš Izpildītāja piedāvātais pakalpojums, kuru administrē un nodrošina Izpildītāja sadarbības partneri;

2.5. Iestāde – attiecas uz skolām, iestādēm, uzņēmumiem un/vai citām iestādēm vai juridiskām personām, kas pievienojas iLearn e-mācību platformai kā iestāde un būs atbildīga par jebkuru Pakalpojumu apmaksu, kas attiecas uz konkrēto iestādi (platformas mēneša/gada plāni, sadarbības partneru pakalpojumi u.c.);

2.6. Lietotājs – attiecas uz fiziskām personām, skolotājiem, pasniedzējiem, privātskolotājiem, individuālajiem komersantiem, privātpersonām, skolēniem, studentiem un/vai citām fiziskām personām, kas pievienojas vai tiek pievienoti iLearn kā lietotāji un būs atbildīgi par jebkuru Pakalpojumu apmaksu, kas attiecas uz konkrēto lietotāju (maksas kursi, privātstundas, sadarbības partneru pakalpojumi u.c.);

2.7. Kategorija – Iestādei piesaistīta platformas kategorija, kuru pārvalda iestādes vadītājs;

2.8. Publiskā kategorija – Kursu kategorija, kura ir pieejama ikvienam platformas lietotājam, kuru pārvalda administrators vai moderators;

2.9. Administrators – Izpildītāja platformas lietotājs (Izpildītāja pārstāvis) ar visaugstākajām platformas administrēšanas tiesībām. Administratoram, nepieciešamības gadījumā, ir pilnas tiesības pārvaldīt vai dzēst jebkuru platformas lietotāju, kategoriju vai digitālo resursu;

2.10. Moderators – Izpildītāja platformas lietotājs (Izpildītāja pārstāvis) ar otrām augstākajām platformas administrēšanas tiesībām. Moderatoram, nepieciešamības gadījumā, ir pilnas tiesības pārvaldīt jebkuru platformas lietotāju, kategoriju vai digitālo resursu;

2.11. Iestādes vadītājs – Lietotājs, kurš pārvalda savas iestādes kategoriju, apakšlietotājus, iestādes struktūrvienības, lietotāju lomas, iestādes kursus, mācību plānus, iestādes apakšlietotāju vērtējumus, saņem savas iestādes, apakšlietotāju un pakalpojumu atskaites, organizē e-komercijas aktivitātes savas iestādes kategorijas ietvaros vai publiskajā kursu kategorijā;

2.12. Pasniedzējs – Lietotājs, kuram ir tiesības pasniegt, pārvaldīt un rediģēt sev piesaistītos kursus vai kursu aktivitātes iestādes kategorijas ietvaros. Pasniedzējam ir tiesības pārvaldīt sava kursa piesaistīto lietotāju vērtējumus;

2.13. Students – Lietotājs, kurš var piedalīties gan iestādes kategorijas, gan publisko kursu aktivitātēs, apskatīt digitālos resursus. Studentam nav tiesību pārvaldīt, rediģēt vai dzēst kursu resursus vai skatīt kopējo kursa vērtējumu. Studenti var redzēt savus vērtējumus, ja administrators, moderators, iestādes vadītājs vai pasniedzējs to ir atļāvis;

2.14. Vecāks - Lietotājs, kurš var piedalīties atvērto kursu aktivitātēs un apskatīt resursus. Vecākam nav tiesību pārvaldīt, rediģēt vai dzēst kursa resursus vai skatīt kopējo kursu vērtējumu. Vecāki var redzēt sev piesaistīto studentu vai bērnu vērtējumus un kursu reģistrācijas, ja administrators vai moderators to ir atļāvis. Vecāki var pārvaldīt savu un sev piesaistītā lietotāja profilu un rediģēt tā informāciju;

2.15. Privātskolotājs - Lietotājs, kurš var piedalīties atvērto kursu aktivitātēs un apskatīt resursus, kā arī pārvaldīt savus kursus un organizēt e-komercijas aktivitātes publiskajā kursu kategorijā. Privātskolotājiem ir tiesības pārvaldīt un rediģēt sev piesaistīto kursu resursus vai skatīt kopējo kursu vērtējumu sava kursa ietvaros;

2.16. Viesis – Lietotājs, kuram ir tiesības vienīgi skatīt platformas publiski pieejamo informāciju un atvērto kursu kategorijas, pakalpojumu aprakstus.

2.17. Aktivizācijas datums- attiecas uz datumu, kurā iLearn apstiprina lietotāja pieteikumu kļūt par dalībnieku;

2.18. Kursa reģistrētie lietotāji- attiecas uz klientiem, studentiem, izglītojamajiem vai citām personām, kurām ir piešķirta piekļuve dalībnieku radītajam saturam un/vai resursiem;

2.19. Dalībnieki- attiecas gan uz iestādēm, gan uz individuālajiem lietotājiem;

2.20. Puse vai Puses- attiecas uz dalībnieku, lietotāju un/vai iLearn atkarībā no konteksta;

2.21. Portāls- attiecas uz pielāgotu portālu, lapu vai tīmekļa vietni, ko izveidojis vai pārvalda iLearn;

2.22. Pakalpojuma maksa- attiecas uz naudas summu, kas lietotājiem jāmaksā par pakalpojumiem, un ko noteicis uzņēmums iLearn SIA;

2.23. Pakalpojumi- attiecas uz tīmekļa vietnes izmantošanu un/vai mūsu un/vai sadarbības partneru pakalpojumu izmantošanu, kas paredzēti tam, lai dalībnieki un lietotāji varētu izmantot citu dalībnieku vai lietotāju radīto saturu un/vai resursus papildus citiem pakalpojumiem, ko sniedz iLearn SIA;

2.24. Jebkura iepriekš minētās terminoloģijas vai citu vārdu izmantošana vienskaitlī, daudzskaitlī, kapitalizācijā un/vai viņš/viņa vai tie tiek uzskatīti par savstarpēji aizstājamiem, un tāpēc tie attiecas uz to pašu nozīmi.

 

3. Jūsu piekrišana noteikumiem

3.1. Atbilstoši noteikumiem un pamatojoties uz to akceptu, iLearn piešķir jums ierobežotu, atceļamu, nenododamu iLearn platformas piekļuves un izmantošanas licenci saskaņā ar šiem noteikumiem, kas reglamentē šādu izmantošanu un piekļuvi.

 

4. Mūsu pakalpojumu apraksts

4.1. Mēs nodrošinām, ka iestādēm tiek izveidotas kategorijas, kas paredzētas tam, lai kursos reģistrētie lietotāji varētu izmantot iestādes dalībnieku izveidoto saturu un/vai resursus.

4.2. Attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu, iLearn SIA saņem pakalpojuma maksu gadā vai reizi mēnesī, kā noteikts 5. Punktā.

4.3. Dalībnieki vienojas, ka jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādu sava konta, kategorijas un visu jūsu veikto darījumu izmantošanu tīmekļa vietnē un portālā. Lietotājs neatļauj nevienai trešai personai izmantot tās kontu jebkāda iemesla dēļ. Ja atļaujat trešajai personai izmantot vai jebkādā veidā piekļūt jūsu kontam, vai nu tīši, vai bezatbildīgi, iLearn ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu vai izbeigt šos noteikumus, nesaņemot nekādu kompensāciju vai citu atlīdzību.

 

5. Pakalpojuma maksa

Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Pakalpojumu sniegšanu atlīdzību atbilstoši Pakalpojuma apmēram, ko Pasūtītājs saņem (tālāk – Atlīdzība).

Puses vienojas, ka par Izpildītāja veikto Pakalpojumu Pasūtītājs norēķinās saskaņā ar Izpildītāja elektroniski izrakstīto un nosūtīto rēķinu uz Pasūtītāja e-pasta adresi, iLearn platformā vai izmantojot e-komercijas pakalpojumu.

Par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs norēķinās, pārskaitot naudu vai veicot apmaksu, izmantojot e-komercijas pakalpojumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu rēķinos norādītajos termiņos un apmērā. Samaksa uzskatāma par veiktu dienā, kad Izpildītājs ir saņēmis summu savā kontā.

Ja Pasūtītājs, saņemot Izpildītāja izrakstītos rēķinus, neceļ pamatotus iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā, tad noklusējot apliecina, ka piekrīt rēķinā norādītās summas apmaksai par konkrēto rēķinā norādīto Pakalpojumu vai Pakalpojumiem. Ja pēc rēķina apmaksas Pasūtītājam rodas kādas pamatotas pretenzijas par saņemto Pakalpojumu vai Pakalpojumiem, Pasūtītājam ir pienākums par to izteikt savas pretenzijas rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu izpildes, nosūtot tās Izpildītājam pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: info@ilearn.lv. Ja Izpildītājs nav saņēmis Pasūtītāja pamatotas pretenzijas par sniegtajiem Pakalpojumiem norādītajā termiņā, uzskatāms, ka Pakalpojums sniegts atbilstošā kvalitātē un ir izpildīts.

Izpildītājs ir tiesīgs piestādīt Pasūtītājam priekšapmaksas rēķinus.

Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar visu Izpildītāja piedāvāto Pakalpojumu klāstu un to izcenojumu Pakalpojumu sniegšanas platformas mājas lapā (www.ilearn.lv, www.lms.ilearn.lv) vai individuāli sagatavotajā piedāvājumā.

Par šajā Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,3% dienā no kavētās summas.

5.7. iLearn patur tiesības laiku pa laikam un pēc saviem ieskatiem mainīt savu pakalpojuma maksu, cenu struktūru un/vai maksāšanas nosacījumus.

5.8. Katrs dalībnieks, kas maksā šādu pakalpojumu maksu, paliek atbildīgs tikai par visiem normatīviem vai regulējošiem maksājumiem, kas rodas saistībā ar šādu Pakalpojumu maksu.

 

6. Pienākumi

6.1. Jūs piekrītat sniegt visu nepieciešamo informāciju, materiālus un apstiprinājumus un sniegt visu pamatoto palīdzību un sadarbību, kas nepieciešama iLearn pakalpojumu sniegšanai. Ja jūsu rīcības rezultātā tiek aizkavēta kāda pakalpojuma sniegšana, iLearn nav pienākums pagarināt attiecīgo dalības periodu vai būt atbildīgam par zaudējumiem vai zaudējumiem, kas radušies šādas kavēšanās dēļ.

6.2. Jūs pārstāvat, garantējat un apņematies (attiecīgā gadījumā) iLearn ka:

6.2.1. Jums ir visas pilnvaras un tiesības iesaistīties šajos noteikumos, saņemt licenci un pildīt savus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem;

6.2.2. Jūs veiksiet darbības tīmekļa vietnē un/vai portālā saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem;

6.2.3. Jūs neizmantosiet Pakalpojumus, lai iesaistītos nelikumīgās darbībās;

6.2.4. Jums ir likumīgas tiesības un atļauja (ieskaitot visas nepieciešamās licences) izplatīt, integrēt vai eksportēt visus produktus un/vai pakalpojumus, ko iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē;

6.2.5. Jūs nepārdosiet vai kā citādi negūsiet naudas atlīdzību no jebkādiem produktiem vai pakalpojumiem nevienā portālā bez iLearn iepriekšējas rakstiskas piekrišanas;

6.2.6. Jūs nepersonificēsiet nevienu personu vai vienību, kā arī nemaldināsiet citus lietotājus, personas vai vienības par sevi vai savu piederību.

6.3. Jūs veiksiet visas darbības tīmekļa vietnē un/vai portālā saskaņā ar visiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem un vispārpieņemto komercpraksi, kā arī ētiskā veidā.

6.4. Ja iLearn saņem jebkādu sūdzību vai prasību izvērtēt attiecībā uz jūsu lietotāja kontu un/vai kategoriju, iLearn ir tiesības nekavējoties apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību.

6.5. Jūs piekrītat garantēt nesodāmību iLearn SIA un tās struktūrvienībām vai sadarbības partneriem, kā arī viņu darbiniekiem, aģentiem un pārstāvjiem, kā arī saudzējat viņus no jebkādiem zaudējumiem, sankcijām, darbībām, prasībām un saistībām (ieskaitot juridiskās izmaksas) neatkarīgi no tā, vai tās ir līgumiskas vai citas, kas tieši vai netieši var rasties, izmantojot tīmekļa vietni un/vai jebkuru Portālu. Ja vien netiek pārkāpts klienta intelektuālais īpašums un autortiesības.

 

7. Dalībnieku saturs

7.1. Atsevišķas šīs tīmekļa vietnes un/vai Portālu sadaļas var ļaut dalībniekiem un/vai dalībniekiem iesniegt atsauksmes, informāciju, datus, saites uz tīmekļa vietnēm, tekstu, programmatūru, attēlus, video, ziņojumus, citus materiālus vai failus (katrs no tiem ir “Satura iesniegums”). Attiecīgi dalībnieki un/vai reģistri ir atbildīgi tikai par saviem satura pieteikumiem. Dalībnieku gadījumā šie dalībnieki ir atbildīgi par satura iesniegumiem savos portālos, un jebkura šāda satura iesniegšana, izņemot jebkuru personas informāciju (kā definēts privātuma politikā), tiek uzskatīta par nekonfidenciālu un nepatentētu.

7.2. iLearn ir tiesības, bet tās pienākums nav pārraudzīt vai izskatīt satura pieteikumus, kurus publicējat vai iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē vai jebkurā portālā.

7.3. iLearn negarantē turpmāku iespēju rediģēt vai dzēst lietotāju saturu.

7.4. Iesniedzot satura, dalībnieki un lietotāji iesniedz šādus paziņojumus un garantijas:

7.4.1. Ja likums to pieprasa, atsevišķas instances iegūst visas tiesības uz iLearn saturu (ieskaitot neierobežotas tiesības uz šādu satura kopēšanu un parādīšanu), vai arī ir piešķirtas visas nepieciešamās tiesības attiecībā uz tādu saturu, kā aprakstīts šajos noteikumos.

7.4.2. Ja to paredz tiesību akti, visas nepieciešamās licences maksas un citas finanšu saistības, kas izriet no jebkādas satura pieteikumu izmantošanas vai komerciālas izmantošanas, ir samaksātas pirms iesniegšanas tīmekļa vietnē.

7.4.3. Satura iesniegšana nepārkāpj jebkuras trešās puses autortiesības, preču zīmes, patentus, komercnoslēpumus vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības uz privātumu vai jebkādas citas juridiskas vai morālas tiesības.

7.4.4. Satura iesniegšana nepārkāpj tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai, tos, kas reglamentē eksporta kontroli, patērētāju aizsardzību, negodīgu konkurenci vai nepatiesu reklāmu;

7.4.5. Satura iesniegšana nedrīkst un nevar tikt pamatoti izmantota neslavas celšanu, naidīgu, rasistisku, etnisku, reliģisku vai citādi neobjektīvu vai aizvainojošu, prettiesisku, vulgāru, pornogrāfisku, neķītru vai citas personas privātumu aizskarošu mērķu īstenošanai;

7.4.6. Saturā  nav vīrusu, spiegprogrammatūras, reklāmprogrammatūras vai citu potenciāli kaitīgu programmu vai failu;

7.4.7. Satura iesniegšana ir patiesa, likumīga un precīza, un tā nav nepatiesa vai maldinoša;

7.4.8. Satura iesniegumi nesatur vai neveido nepieprasītas vai neatļautas reklāmas, reklāmas materiālus, e-pasta ziņojumus, surogātpastu, ķēdes vēstules, piramīdas shēmas vai jebkāda cita veida lūgumus.

7.5. Ja saskaņā ar iLearn ētikas normām tiek uzskatīts, ka jebkura jūsu darbība vietnē, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar satura iesniegšanu, pārkāpj visus piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus, ietekmē jebkuras trešās personas tiesības vai pārkāpj šajos noteikumos izklāstītos noteikumus, iLearn pēc saviem ieskatiem var dzēst vai atcelt jebkuru materiālu, satura iesniegšanu un/vai ierobežot vai apturēt jums Pakalpojumu sniegšanu.

 

8. E-komercija

8.1. Ikvienai iestādei un privātskolotājiem ir iespēja pieteikties Izpildītāja e-komercijas Pakalpojumam;

8.2. Izpildītājs nodrošina iestādes vai privātskolotāja kursu, Pakalpojumu vai produktu publiskajā kursu kategorijā publicēšanu, darot to pieejamu ikvienam platformas lietotājam vai iestādei;

8.3. Iestādei un privātskolotājiem ir jāiesniedz elektronisks pieprasījums sūtot uz e-pastu info@ilearn.lv vai, izmantojot speciāli paredzēto pieteikuma formu platformā, jāapraksta informācija par publiskajā kategorijā iekļaujamo Pakalpojumu vai produktu.

8.4. Izpildītājs, saņemot pieteikumu, veic tā izvērtēšanu un vienlaikus sazinās ar Pasūtītāju, informējot Pasūtītāju par tālāk veicamajām darbībām.

8.5. Izpildītāja administrators vai moderators administrē e-komercijas procesu visiem platformas lietotājiem un, nepieciešamības gadījumā, ir tiesīgs rediģēt, papildināt vai dzēst kursa, Pakalpojuma vai produkta informāciju.

8.6. Pasūtītājs ir informēts, ka ikvienam platformas lietotājam ir tiesības atteikties no iegādātā digitālā satura, aizpildot un nosūtot atteikuma veidlapu, ja atgriešanas pieprasījums tiek iesniegts Izpildītājam 14 dienu laikā no dienas, kad ir veikta pakalpojuma apmaksa, kas ir saskaņā ar platformas lietošanas noteikumiem, privātuma politiku un patērētāju atteikuma tiesībām.

8.7. Izpildītājs elektroniski piegādā iknedēļas atskaites par piesaistīto e-komercijas Pakalpojumu, produktu vai kursu iestādes vadītājam vai privātskolotājam.

8.8. Iestādei vai privātskolotājam ir pienākums izrakstīt elektronisku rēķinu Izpildītājam par iepriekšējā mēneša pārdoto kursu, produktu vai Pakalpojumu apjoma summu.

8.9. Izpildītājs, pēc elektroniskā rēķina saņemšanas, veic izmaksu uz iestādes vai privātskolotāja rēķinā norādīto bankas kontu par iepriekšējā mēneša pārdoto kursu, produktu vai Pakalpojumu apjoma summu, ieturot komisiju, saskaņā ar cenrādi, līdz tekošā mēneša 15. datumam. Šī izmaksu kārtība ļauj visiem pirkumiem pārsniegt 14 dienu naudas atmaksas periodu, kas ir saskaņā Izpildītāja platformas lietošanas noteikumiem, privātuma politiku un patērētāju atteikuma tiesībām.

8.10. Iestādei vai privātskolotājam ir pienākums godprātīgi izmantot Izpildītāja e-komercijas Pakalpojumu kā vienīgo maksājumu līdzekli piesaistītā iLearn platformas kursa, Pakalpojuma vai digitālā resursa tirdzniecībā.

8.11. Gadījumā, ja tiek veikta apmaksa par Izpildītāja platformā pieejamo kursu, pakalpojumu vai digitālo resursu ārpus Izpildītāja e-komercijas Pakalpojuma, vai tiek iniciēta komunikācija par ārpus platformas apmaksu no iestādes vai privātskolotāja puses, Izpildītājs ir tiesīgs ieturēt komisiju 100% apmērā no attiecīgā kursa, Pakalpojuma vai digitālā resursa pārdošanas apjoma un vienpusīgi pārtraukt sadarbības Līgumu.

 

9. Atruna

9.1. iLearn nesniedz nekādu tiešu, tiešu vai likumā noteiktu informāciju, garantijas vai garantijas saistībā ar šo tīmekļa vietni, portāliem, pakalpojumiem, jebkādiem citiem dalībniekiem vai reģistriem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar sadarbības partneriem, trešām personām vai jebkādiem tīmekļa vietnē vai jebkurā portālā esošiem materiāliem, kas attiecas uz šajā tīmekļa vietnē vai portālā ievietotās informācijas vai materiālu kvalitāti, piemērotību, patiesumu, precizitāti vai pilnīgumu.

9.2 Ja vien nav skaidri norādīts citādi, ciktāl to atļauj spēkā esošie normatīvie akti, šī tīmekļa vietne un visi portāli, materiāli un visa informācija vai materiāli, kas ir vai tiek parādīti šajā tīmekļa vietnē un/vai katrā portālā negarantē atbilstību konkrētam mērķim vai trešo personu tiesību nepārkāpšanu. Mēs nenodrošinām nekādas garantijas pret vīrusiem, spiegprogrammatūru vai ļaunprogrammatūru, kas, iespējams, ir instalēta jūsu datorā, jo jūs piekļūstat šai vietnei vai izmantojat to.

9.3 Mēs negarantējam rezultātus, ko var iegūt, izmantojot šo tīmekļa vietni vai portālu, vai arī to, vai informācija, kas iegūta, izmantojot šo tīmekļa vietni vai portālu, ir pareiza vai uzticama. Ne konsultācijas, ne informācija (mutiska vai rakstiska), ko lietotājs saņēmis šajā tīmekļa vietnē, portālā vai no iLearn vai tās trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, nedrīkst radīt jebkādu garantiju pret iLearn.

 

10. Neatļauta šīs vietnes vai portāla izmantošana

10.1. Jums nav atļauts izmantot šo tīmekļa vietni vai portālu šādos veidos (šo sarakstu nedrīkst uzskatīt par iLearn tiesību kopumu šajā sakarā):

10.1.1. Izsekot, draudēt vai jebkādā veidā radīt kaitējumu citai personai;

10.1.2. Personificēt jebkuru personu vai vienību, vai citādi slēpt identitāti;

10.1.3. Lai traucētu vai pārtrauktu šo tīmekļa vietni, portālu, serverus vai tīklus, kas saistīti ar šo vietni vai jebkuru portālu;

10.1.4. Izmantot jebkuru datu ieguvi, robotus, skriptus vai līdzīgas datu vākšanas vai ieguves metodes saistībā ar šo tīmekļa vietni;

10.1.5. Mēģināt piekļūt jebkurai šīs tīmekļa vietnes vai portāla daļai, kura lietotājam ir slēpta vai ierobežota, vai jebkādiem citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar šo tīmekļa vietni vai portālu, izmantojot uzlaušanu, paroles iegūšanu vai citus līdzekļus.

 

11. Autortiesības

11.1. iLearn un tā saistīto tīmekļa vietņu saturs (ja vien tas nav intelektuāli piederošs un lietotājs to nav augšupielādējis), kā arī katra portāla vispārējais izkārtojums, ja vien to nav licencējušas trešās personas, ir iLearn SIA īpašums, un tos aizsargā Latvijas republikas un starptautiskie autortiesību likumi. Turklāt visa tīmekļa vietnes un izkārtojuma satura apkopošana (proti, apkopošana, sakārtošana un montāža) katrā portālā ir mūsu ekskluzīvais īpašums un to arī aizsargā Latvijas un starptautiskie autortiesību likumi.

11.2. Bez iepriekšējas rakstiskas vienošanās, nevienu tīmekļa vietnes saturu vai portālu izkārtojumu nedrīkst kopēt, pavairot, izplatīt, atkārtoti publicēt, lejupielādēt, reproducēt, izlikt vai pārraidīt jebkādā veidā vai jebkādā citā veidā, tostarp, bet ne tikai, elektroniskā, mehāniskā, fotokopēšanas, ierakstīšanas vai citādi, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts taisnīgas izmantošanas privilēģijās saskaņā ar Latvijas republikas autortiesību likumiem vai ar iLearn SIA iepriekšējas rakstiskas atļaujas izmantot šādas tiesības.

11.3. Mēs neatļaujam autortiesību pārkāpumu darbības un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus tīmekļa vietnē vai portālā, un mēs, pēc saviem ieskatiem, varam noņemt jebkuru pārkāpumu saturu, ja mēs uzskatām, ka šāds saturs pārkāpj mūsu vai cita intelektuālā īpašuma tiesības.

11.4. Jūs nedrīkstat izmantot iLearn logotipu vai citu patentētu grafiku vai preču zīmi kā daļu no saites bez tiešas iLearn, tās saistīto uzņēmumu, sadarbības partneru vai satura piegādātāju atļaujas.

11.5. Visas preču zīmes un autortiesības, kā arī jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru saturu, kas atrodas tīmekļa vietnē (ja vien tas nav intelektuāli piederošs un lietotājs to nav augšupielādējis), ir iLearn SIA ekskluzīvs īpašums.

12. Līguma apturēšana

12.1. Ja kāda no Pusēm (saistību neizpildītāja puse) pārkāpj kādu no šiem noteikumiem, otra Puse (Cietusī puse) var nosūtīt saistību neizpildītājai pusei rakstisku paziņojumu, ka 10 (desmit) dienu laikā vai ilgākā termiņā, kā tas var tikt norādīts paziņojumā, lai labotu pārkāpumu. Ja saistību neizpildītāja puse neievēro paziņojumu, Cietusī puse var:

12.1.1. Saistību neizpildītāja pusei pieprasīt tūlītēju samaksu un/vai saistību izpildi attiecībā uz visiem saistību izpildes pienākumiem; vai

12.1.2. Pārtraukt līgumu, par to rakstiski paziņojot pusei, kas zaudē saistības, ja pārkāpums ir būtisks pārkāpums, jebkurā gadījumā neskarot cietušās puses tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai īstenot jebkādas citas tiesības, kas cietušajai pusei varētu būt saskaņā ar šiem noteikumiem vai normatīviem aktiem.

12.2. Neatkāpjoties no iepriekš minētajiem noteikumiem, cietusī puse var jebkurā laikā pilnībā pārtraukt līgumu, paziņojot saistību nepildošajai pusei par līguma izbeigšanu, ja:

12.2.1. Saistību nepildītāja puse izdara būtisku šo noteikumu pārkāpumu, ko nevar novērst;

12.2.2. Saistību nepildītāja pusei jebkurā jurisdikcijā piemēro brīvprātīgu vai obligātu  sadalīšanu, likvidāciju, tiesvedību, uzņēmējdarbības glābšanu vai līdzvērtīgu darbību;

12.2.3. Spriedums pret saistību nepildītāja pusi, attiecībā uz kuru nav iesniegta pārsūdzība vai attiecībā uz kuru pārsūdzības iesniegšanas termiņš (izņemot termiņu, kurā var lūgt apžēlošanu) ir beidzies un nav apmierināts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas; vai

12.2.4. Saistību nepildītāja puse izsaka vai piedāvā veikt vispārēju cesiju vai jebkādu vienošanos vai mierizlīgumu ar kreditoriem vai to labā kopumā (vai jebkuras tās kreditoru kategorijas labā) par tās pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no saviem parādiem.

12.3. Jebkura šo noteikumu izbeigšana, ko veic cietusī puse, ir spēkā, pēc paziņojuma saņemšanas par atcelšanu no saistību neizpildes puses.

12.4. Jebkura līguma izbeigšana neskar pretenzijas, kas jebkurai Pusei varētu būt radušās par jebkuru no otras Puses izdarītajiem šo noteikumu pārkāpumiem, kas radušies pirms atcelšanas datuma.

 

13. Līguma termiņš un izbeigšana

13.1. Līgums stājas spēkā tā apstiprināšanas/parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz laika periodu, ko Pasūtītājs ir izvēlējies un apstiprinājis ar veiktajiem maksājumiem par Pakalpojumu, ja tādi ir bijuši paredzēti.

13.2. Jebkura no Pusēm var izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 dienas iepriekš. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt savas līdz Līguma izbeigšanas brīdim jau uzņemtās saistības, kas izriet no šī Līguma.

13.3. Izpildītājam nav pienākums atmaksāt Pasūtītājam naudas summu no nesniegtā Pakalpojuma apmēra, ja Izpildītājs izbeidz šo Līgumu Pasūtītāja vainas dēļ, ja vien puses nav vienojušās citādi.

13.4. Līguma izbeigšanas gadījumā, Izpildītājs nodod atpakaļ Pasūtītājam jebkādus dokumentus un citu informāciju saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu vai to glabā un noteiktajā termiņā iznīcina, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

 

14. Lietotāja tiesību nodošana

14.1. Jūs nedrīkstat nodot savas tiesības un / vai pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem nevienai citai pusei bez iLearn iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

15. Eksportēšanas kontroles tiesības

15.1. Jūs saprotat un piekrītat, ka uz programmatūru, pakalpojumiem un lietotāju datiem var attiekties Latvijas Republikas vai tās valsts, kurā atrodaties, importa un eksporta kontroles normatīvie akti. Jūs apņematies ievērot visus piemērojamos likumus un noteikumus un piekrītat tieši un/vai netieši neeksportēt, nere-eksportēt un/vai nenodot bez iepriekšējas Latvijas Republikas vai citas piemērojamas valsts institūcijas atļaujas programmatūru un Pakalpojumus jebkurai citai valstij, tādējādi pārkāpjot šādus normatīvos aktus.

 

16. Nepārvaramā vara (Force Majeure)

16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt.

16.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 5 (piecu) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei. Šajā gadījumā Pusēm ir tiesības lemt par Līguma saistību tālāku izpildi savstarpēji vienojoties.

 

17. Citi noteikumi

17.1.Jebkuri rakstveida paziņojumi un pieteikumi saistībā ar šo Līgumu uzskatāmi par saņemtiem, ja saņemts adresāta apliecinājums vai pagājušas 10 kalendārās dienas pēc ierakstīta vēstījuma nosūtīšanas, elektroniski sūtītiem paziņojumiem uzskatāms, ka tie saņemti nākamajā dienā.

17.2. Par Pušu adreses, telefona numura vai citu Līgumā norādīto rekvizītu maiņu, vai par pilnvaroto personu paraksta tiesību maiņu, attiecīgā Puse rakstiski paziņo otrai Pusei 10 kalendāro dienu laikā.

17.3.Puses apliecina, ka piekrīt un pilnībā gatavas nodrošināt savstarpējo komunikāciju e-pasta vidē un telefoniski, tāpat saņemt un apstrādāt elektroniski parakstītus dokumentus.

17.4. Šis Līgums ir sastādīts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā esamību, vispirms tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās nav iespējama, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās.

 

18. Pirkumu atteikuma tiesības (e-komercija)

Spēkā no: 24/06/2020.

Pirms pasūtījumu veikšanas, lūdzu, izlasiet mūsu atteikuma tiesību noteikumus.

Šī politika attiecas uz visu vietnes saturu, kas pieejams vietnē ilearn.lv un lms.ilearn.lv, kā arī šīs vietnes apakšdomēnos, un darbojas no spēkā stāšanās datuma, kas norādīts augšpusē.

Mēs paturam tiesības veikt grozījumus un izmaiņas, kad mēs to uzskatām par nepieciešamu. Mēs paziņosim visiem lietotājiem par šīs politikas izmaiņām un grozījumiem.

18.1. Patērētājs nedrīkst atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta, ja digitālā satura piegāde atteikuma tiesību ietvaros ir uzsākta ar patērētāja nepārprotamu piekrišanu un ir saņemts apstiprinājums atteikuma tiesību zaudēšanai. Patērētājs var atteikties no digitālā satura, ja atgriešanas pieprasījums tiek iesniegts mums 14 dienu laikā no dienas, kad puses slēdz līgumu un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

Digitālais saturs nav piegādāts

Digitālais saturs neatbilst aprakstam.

18.2. Izmantojot atteikuma tiesības, iLearn lietotāji var pieprasīt vienu no diviem kompensācijas veidiem:

100% no maksājuma summas, kas veikts, lai iegādātos konkrētu pakalpojumu/saturu;

Reģistrācija citā kursā/saturā, kas tiek piedāvāts par to pašu vai līdzvērtīgu cenu.

18.3. Mēs nepieņemsim nevienu atmaksas pieprasījumu ārpus punktā 18.1 norādītā laika perioda.

Lūdzu, aizpildiet un pievienojiet šo atmaksas veidlapu, veicot ar mums saziņu par atgriešanas pieprasījumu.

 

19. Kontaktinformācija

19.1. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības par mūsu privātuma politiku, lietošanas noteikumiem, sīkdatņu politiku vai atteikuma tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@ilearn.lv vai tālruni +371 29000300.